*

Av. Hazal SAĞIN

Avukat

hazal.sagin@karakaya.av.tr

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ceza hukuku, Ceza Usul Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, İnfaz Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Medeni Hukuk, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Basın ve Telekomünikasyon Hukuku, Tıp Hukuku ve İş Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Av. Hazal Sağın, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 


Av. Hazal SAĞIN


Adı : Hazal
Soyadı : SAĞIN
İletişim Bilgileri
Tel : 0212 274 71 41 pbx
Fax : 0212 274 71 51
E-posta : hazal.sagin@karakaya.av.tr

Yabancı Dil : İngilizce, Almanca

EĞİTİM DURUMU:
2008-2013 Lisans- İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2004-2007 Ortaöğretim- Özel Cihangir Okulları

SEMİNERLER/AKTİVİTELER
9. Ceza Hukuku Günleri, İstanbul Üniversitesi (Haziran 2014)
Türk Ceza Adalet Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, Avrupa Konseyi-Adalet Bakanlığı (Haziran 2014)
Hukuk Sisteminde Çocuğun Hakları, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Mayıs 2014)
Çocuk Gelinler ve Çocuk İstismarı, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Mart 2014)
Ceza Muhakemesinde Savunmayı Kısıtlayan Norm ve Uygulamalar, Kartal Hukukçular Derneği (Kasım 2013)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ceza Kliniği dersi kapsamında Ümraniye T tipinde bulunan mahkûmlara dokuz hafta boyunca hukuk eğitimi verilmesi (Mart 2013)
Transnational Law, Bahçeşehir Üniversitesi (2011)

ÜYELİKLER
İstanbul Barosu, İstanbul Barosu Basın ve İletişim Hukuku Komisyonu Y.Genel Sekreter