*

Av. Naim KARAKAYA

Kurucu Ortak

naim.karakaya@karakaya.av.tr

 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1995 yılı mezunu olan Naim Karakaya, Marmara Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında 1998-2008 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Türk Ceza Hukukunda Müsadere konulu yüksek lisans, Türk Ceza Hukukunda Meşru Savunma konulu doktora tez çalışması vardır.

 

16 yılı aşkın danışmanlık tecrübesini ve akademik birikimini daha fazla kişi ve kurumla paylaşmak amacıyla 2009 yılında Karakaya Hukuk Bürosunu kurmuştur. Kısa sürede özellikle ceza hukuku alanında Türkiye’de son yıllarda yoğun kamuoyu ilgisi çeken birçok davada müvekkillerini başarıyla temsil etmiştir.

 

Avukatlık mesleğinin yanı sıra eğitimci kimliğini koruyan Av. Naim Karakaya, halen Türkiye çapında birçok baro ve derneğin düzenlediği seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katılmakta Ceza ve Ceza Usul Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Kolluk Hukuku, Çocuk Hukuku alanlarında eğitimler vermekte olup, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde Uygulamalı Ceza Hukuku dersleri vermektedir.

 

Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İdare Hukuku ve İnsan Hakları konularında çok sayıda yayını bulunan Av Naim Karakaya İngilizce bilmektedir.

 

Özgeçmişi

Av. Naim KARAKAYA


SOYADI, ADI : KARAKAYA, NAİM
İŞ ADRESİ : Yıldız Posta Cad. No: 15/17 Gayrettepe/İST
E –MAİL : naim@karakaya.av.tr
TELEFON : 212- 274 71 41 pbx

EĞİTİM
1- LİSANS : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1991-1995)
2- YÜKSEK LİSANS : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1998-2001) Tez konusu: Türk Ceza Hukukunda Müsadere
3- DOKTORA : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2002- Tez savunması aşamasında, tez konusu: Türk Ceza Hukukunda Meşru Savunma)

İŞ TECRÜBESİ
1996-1999 : Serbest avukatlık, İstanbul Barosu
1999-2009 : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
2009- Halen : Serbest avukatlık

ÇALIŞMALAR :
A. Yazılı Çalışmalar
1- “Türk Ceza Hukukunda Müsadere”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002
2- “Türk Ceza Hukukunda Savunma Dokunulmazlığı” (Hukuk ve Adalet Dergisi, Sayı)
3- “Türkiye Arama Hukukunu Arıyor” (Derdest Dosya Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:2003, S.1, s. 20-23)
4- “Korumasız bir Koruma Tedbiri: Vücudun Muayenesi” (Derdest Dosya Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:2003, S.2, s.24-26
5- “CMK Tasarısı ve Bazı Tartışma Konuları” (Güncel Hukuk Aylık Hukuk Dergisi, S.12, Aralık 2004, s.16-19)
6- “İletişimin Denetlenmesine İlişkin İngiltere’ye karşı P.G. ve J.H. Kararı ve Türk Hukuku Yönünden Değerlendirme”, Hukuk ve Adalet Dergisi, S.10, İlkbahar 2007, s. 215-233 (Meltem Sarıbeyoğlu ile birlikte)
7- “5681 sayılı PVSK Değişikliğini Anayasa ve Ceza Muhakemesi İlkeleri Temelinde Değerlendirilmesi”, Hukuk ve Adalet Dergisi, S.11, Yaz 2007, s.141-165 (Av. Aynur Tuncel Yazgan ile birlikte)
8- “Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi”, Çağımızda Hukuk ve Toplum Dergisi, S.27/4, Kış 2009, s. 35-39
9- “Kolluktan Bireye En Yaygın Talep: Kimlikleriniz Lütfen!”, Güncel Hukuk Dergisi,
10- “Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım” 9 Yazar ile birlikte, UNICEF yayını, kitap, Ankara 2010

B. Verilen Konferans- Seminer
1- İstanbul Barosunda 2002 yılından bugüne CMK Meslek içi Eğitim Programı: Soruşturma aşaması işlemleri, yakalama, gözaltına alma, durdurma ve kontrol, tutuklama, hukuka aykırı deliller. Program sıklığı: iki haftada bir. Ders saati: 2009 yılına kadar 10; 2009 dan sonra iş yoğunluğu nedeniyle kendi isteğimle 4 saat, bugüne kadar toplam katılımcı sayısı: 10.000 avukat (halen devam etmektedir- CMK Uygulamasında görev almak isteyen avukatlar için 40 saatlik 5 günlük özel bir otelde yapılan zorunlu bir eğitimdir)
2- İstanbul Barosu, Staj Eğitim Merkezi Eğitimciliği (Stajyer avukatlar için yürütülen programda, Ceza Muhakemesinde Kişi Özgürlüğü, 2002 den 2011 e kadar, iş yoğunluğu nedeniyle kendi isteğimle ara verilmiştir)
3- İstanbul Barosu CMK Uygulamasında görev alan meslektaşların 2005 te yürürlüğe giren CMK dolayısıyla yeniden eğitimi konulu bölge seminerleri (10 ayrı bölge konferansı – toplam: 3.000 Avukat)
4- Marmara Üniversitesi- İstanbul Barosu “Arama Hukuku” 21-22 Nisan 2003 “Önleme Araması ve Hazırlık Soruşturmasında Diğer İşlemler” konulu konferans
5- Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul Barosu işbirliğiyle yapılan “Adalet Sistemine Çocukça Eleştiriler” konulu sempozyum (Ekim 2004)
6- Çocuk Hukuku ve Çocuğun Korunması konularında Hakim-Savcı Eğitiminde eğitimcilik (British Councill-UNICEF-Adalet Bakanlığı ortak programı) 11-12 Eylül 2004 Abant-Bolu, konferans
7- Aydın Barosu Çocuk Hukuku Semineri (23-24 Ekim 2004 –UNICEF işbirliği ile)
8- CMK’ nun Altı Aylık Değerlendirmesi Sempozyumu, 05-09 Aralık 2005 (Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Merkezi faaliyeti)
9- İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi üyesi avukatların eğitimi (13-14 Mayıs 2006)
10- Tekirdağ Barosu TCK-CMK Semineri 2004 yılı; Bursa Barosu TCK-CMK Semineri (05-06 Mart 2005); Bolu Barosu TCK-CMK Semineri (06-07 Mart 2009); Batman Barosu TCK-CMK Semineri (27-28 Şubat 2009); Karabük Barosu TCK-CMK Semineri (10-11 Nisan 2009); Şanlıurfa Barosu CMK Semineri (1-2 Mayıs 2009); Diyarbakır Barosu TCK-CMK Semineri (15-17 Mayıs 2009); Van Barosu CMK Semineri (2010 yılı); Aydın Barosu TCK-CMK Semineri (12-13 Haziran 2009); Malatya Barosu CMK Semineri (06-07 Şubat 2010); Hatay Barosu TCK-CMK Semineri (9-10-11 Nisan 2010); Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı TCK-CMK Semineri (16-17 Nisan 2010); Düzce Barosu & Düzce Cumhuriyet Savcılığı TCK-CMK Semineri (8-9 Mayıs 2010); (Hatay Barosu İskenderun TCK-CMK Semineri (17-18-19 Eylül 2010); Kocaeli Barosu TCK-CMK Semineri (4-5-6 Şubat 2011); Mersin Barosu TCK-CMK Semineri (18-19 Şubat 2011); Düzce Barosu CMK Semineri (2 Nisan 2011) ; Kocaeli Barosu CMK Semineri (17-18- Kasım 2011) Bu seminerler Bahçeşehir Üniversitesi IGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) Merkezi ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
11- Bursa Barosu, CMK Konusunda Eğitimcilerin Eğitimi koordinatörlüğü ve eğitimciliği (Mart-Haziran 2006, 4 aylık toplam 180 saatlik seminer ile Bursa Barosunca oluşturulan özel avukat çalışma grubunun eğitimi suretiyle Bursa’da eğitimci avukat ekibin yetiştirilmesi semineri - Av. Aynur Tuncel Yazgan ile birlikte)
12- Hukukun Üstünlüğü Derneği Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Konulu Seminer (11 Aralık 2010)
13- Adalet Bakanlığı –UNICEF İşbirliği ile Bakanlık bünyesinde çalışıp gerek aile mahkemelerinde gerekçe çocuk mahkemelerinde görev yapan toplam 371 sosyal çalışma görevlisi için “Sosyal Çalışma Görevlileri Rehber Eğitimi” başlığı altında 20-25 kişilik gruplar halinde 4’er günlük eğitimi (Program 13 Grup halinde Çeşme’de özel bir otelde 30 Haziran 2009 – 21 Haziran 2010 tarihleri arasında yapılmıştır)
14- Mizan Hukukçular Derneği, CMK Uygulamaları konulu konferansı (4 Mart 2011)
15- Muğla Barosu CMK Semineri 26-27 Mart 2011 (2 gün boyunca büromuzdan Av. Erkan Sarıtaş ile birlikte)
16- Türkiye Barolar Birliği CMK Eğitimcisi olarak Türkiye çapında yapılan bölge seminerleri; Bu kapsamda Muş Bölge Semineri (02-03 Temmuz 2010)
17- “Özel Soruşturma Usulleri” Kartal Hukukçular Derneği, 18 Ocak 2012
18- Avukatın Büro ve Konutunun Aranması Paneli, İstanbul barosu, konuşmacı, 18.01.2013
19- Sakarya Barosu Semineri: 2 Şubat 2013
20- Fethiye,
21- Mersin

C. AKTİVİTELER
1- ILSA (International Law Student Association) tarafından düzenlenen Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition Marmara Üniversitesi takımı çalıştırıcılığı (2004- 2005 yılları)
2- İstanbul Barosu- Marmara Üniversitesi “Farazi Dava ve Duruşma Yarışması 2004” olayının yazarlığı ve jüri üyeliği ve yarışma direktörlüğü; İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi “Farazi Dava ve Duruşma Yarışması -2005” olayı yazarlığı, jüri üyeliği ve direktörü
3- ELSA (European Law Student Association) “Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması” 2004 yılı Marmara takımı çalıştırıcılığı ve Türkiye üçüncülüğü
4- ILSA (International Law Students Association) Farazi Mahkeme Yarışması (Philip C.Jessup International Law Moot Court Competition) 2008 yılı Türkiye Ulusal Yöneticiliği (ulusal yarışmaların yapılıp ülke birincisi takımın belirlenerek ulusalüstü rauntlara gönderilmesi)
5- Avrupa Konseyi-Adalet Bakanlığı “Ceza Yargısının Etkinliğinin Artırılması Ortak Projesinde” iki Türkiye uzmanından birisi 2012-2013

D. ÜYELİKLER
1- Uluslararası Ceza Hukuku Derneği-Fransa, Türk Ceza Hukuku Derneği üyeliği
2- İstanbul Barosu Üyeliği

E. YURTDIŞI DENEYİMİ
1- Cambridge Academy Of English (CAE) Cambridge- (2002 yılı yazı, Akademik Hukuk İngilizcesi Eğitimi)
2- Westminster Universitesi-Londra (2002 yılı yazı, Fair Trial (adil yargılanma) Araştırması için akademik amaçlı iki ay süreli ziyaret)
3- Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2005 yılı Temmuz-Ağustos ayları) Araştırma ziyareti