*

Yargıtay Kararlarında AİHS ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

22.02.2013 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’de “Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’i Anma Toplantısı’nda “Yargıtay Kararlarında AİHS ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansta, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi üyeleri, Regensburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rainer Arnold ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun Yenisey, Yard. Doç. Dr. Burak Huysal, Yard. Doç. Dr. Didem Yılmaz konu ile ilgili kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, konuşmasına Türkiye’nin önemli hukuk insanlarından biri olan Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’i saygı ile anarak başladı. Konuşmasının devamında Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin önemli bilgiler veren Sn. Alkan, sözlerini “Ülkemizin, üzerinde yaşayan herkes için insan onuruna yaraşan bir hukuk devleti olması dileğiyle, en içten sevgi ve saygılarımı sunarım” diyerek sonlandırdı.

AYM Üyesi Prof. Dr. Erdal Tercan, AYM’ne bireysel başvurunun koşullarını ve etkili başvurunun nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Sn. Tercan bireysel başvuru yolunun AİHM tarafından Türkiye aleyhine verilen mahkumiyet kararlarını azaltılması için getirildiğini ve bireysel başvuru yolunun normal bir kanun yolundan farklı olduğunu, bu nedenle de kanun yolundaki usulden farklılık taşıdığını ifade etti.

Alman hukukçu Prof. Dr. Rainer Arnold, Alman Hukuku’nda bireysel başvuru sürecinin nasıl olduğunu ve hangi koşullarda bu yola başvurulduğunu anlattı. Sn. Arnold, bireysel başvurunun kabul edilmesi için objektif ve sübjektif koşulların arandığı, objektif koşulun Anayasa Hukuku’nun gelişimi açısından önem arz etmesi olduğu ve sübjektif koşulun ise başvurucunun zarara uğraması olduğunu ifade etti.

Oturum sonunda katılımcıların soruları üzerine konuşmacılar detaylı bilgi aktarımında bulundu. Böylece yeni bir kurum olan bireysel başvurunun Türkiye ve Almanya’daki usul ve içerik yönlerinden farklılıkları kapsamlı bir şekilde ortaya konulmuş oldu.