*

CEPEJ Raporu

Avrupa konseyine üye 47 ülkenin adalet sistemlerini değerlendirerek karşılaştırmalı bir çalışma yapmayı hedefleyen Avrupa Adaletin Etkinliliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından iki yılda bir hazırlanan Avrupa Yargı Sistemleri Raporu’nun 2012 yılı basımıAdalet bakanlığı tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.2011’de 4 üncü basımı yapılan Rapor’un son 3 baskısında Türk Adalet Sistemi yer almıştır. 
Rapor’da, üye ülkelerin adalet sistemleri hakkında;
- Hâkim, Cumhuriyet savcısı ve avukatların sayıları, mesleğe kabulleri ve eğitimleri
- Mahkeme sayıları ve mahkemeler üzerindeki iş yükü
- Noterler,
- Yargı kurumlarına ayrılan bütçe,
- Adlî yardım, 
- Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları,
- Adalete erişim,
- Haklar ve Kamuoyunun Güveni
- Adil Yargılanma ve Mahkeme Faaliyetleri
- Avukatlar,
- Mahkeme Tercümanları
gibi konularda sisteme yönelik bilgiler ve sayısal veriler sunularak karşılaştırmalı analizler yapılmaktadır.
Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan Raporun Türkçe haline aşağıdaki linkten ulaşmanız mümkündür;
http://www.cepej.adalet.gov.tr/dosya/dokumanlar/2010-yili-CEPEJ.pdf