*

Yargıtay 6. C.D. Kararı

Yargıtay 6. C.D. kararı 05.06.2013 tarihli 2013/7023 E. 2013/13402 K. sayılı kararında aralarında menfaat çatışması olan sanıkların aynı zorunlu müdafi ile savunulmasını CMK m.152’ye aykırı buldu.

Yargıtay kararında “Sanıkların aşamalarda yaptıkları savunmalar göz önüne alındığında; aralarında hukuksal çıkar çatışması olduğu gözetilmeden, sanıkların aynı zorunlu savunman tarafından savunmalarının yapılması suretiyle 5271 sayılı CMK.nun 152 nci maddesine açıkça aykırı davranılması...” sebebine yer vererek Yerel Mahkemenin kararını bozdu.