*

Yargıtay'dan Savunma Hakkı Kararı

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 05.06.2013 tarihli 2013/5932 E. 2013/13516 K. sayılı kararında istinabe yoluyla sorgusunun yapıldığı sırada Alaşehir Cezaevinde başka bir suçtan hükümlü olan sanığın duruşmadan vareste tutulma talebi sorulmadan ve karar oturumunda hazır bulundurulmayarak yokluğunda hüküm verilmesi nedeniyle CMK m.196’ya aykırılık sebebiyle savunma hakkının kısıtlandığını kabul etmiştir.

Aynı kararda hükme dayanak yapılan ve onaysız fotokopiden oluşan yakalama tutanağına dayanılarak hüküm verilmesi nedeniyle CMK m.169’a aykırı davranıldığı hususu da belirtilmiştir. Yerel mahkemenin kararı her iki aykırılık sebebiyle bozulmuştur.