*

İdari Ceza Hukuku

Gelişen ekonomik sistem ile paralel olarak ortaya çıkan sektörel çeşitlilik, küreselleşen dünya ve liberal ekonominin gelişimi ile birlikte dünya genelinde devlet sermayesinin ekonomik sahadan hızla çekilmesine yol açarken, özellikle yakın tarihteki gümrük, banka ya da borsa alanındaki sektörel bazlı krizler, devlet ve diğer kamu idareleri açısından özel sektörün ekonomik sahadaki faaliyetlerinin denetimi için daha sıkı bir idari mekanizmanın işletilmesi gereğini doğurmuştur. Bu sıkı denetim için idarenin uygulamayı yeğlediği temel yöntem, idari yaptırım mekanizmasının işletilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Yakın geçmişe kadar gümrük uygulaması, vergi uygulaması, bankacılık ve finans alanındaki uygulamalar, sigortacılık ve benzeri faaliyetlere ilişkin idari uygulamalar ve spor alanındaki faaliyetlere ilişkin kuralların her biri kendine has nitelik göstermekte ve temel esaslar barındırmamakta iken Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kabul edilen Kabahatler Kanunu ile bu alandaki temel kurallar belirlenmiş ve tüm idari para cezaları ya da diğer idari yaptırımlar için temel esaslar belirlenmiştir. Ancak idarenin halen dahi bu esaslara uygun bir şekilde idari yaptırımları belirlemediği, bu nedenle pek çok ekonomik işletmenin ciddi idari yaptırımlara maruz kaldığı görülmektedir.

 

Karakaya Hukuk Bürosu idari ceza hukukunun temel ilkelerine ve bu ilkelerin uygulandığı gümrük, bankacılık, vergi, sigortacılık, finans, borsacılık vb. alanlardaki idari yaptırım sistemine yönelik geniş bilgi birikimi ile bu alanlarda idari yaptırımlarla karşılaşan müvekkillerine etkin bir danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede Karakaya Hukuk Bürosu,

 • Herhangi bir ekonomik faaliyete başlanması sürecinde İdari Ceza Hukuku açısından gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi,
 • İdarece uygulanan vergi, gümrük, spor, bankacılık, sigortacılık vb. alanlardaki idari para cezalarına ya da diğer idari yaptırımlara karşı idari ya da adli başvuruların yapılması,
 • İdari para cezalarına yönelik hukuki başvuruların takibi ve sonuçlandırılması konularında yetkin hukukçu kadrosu ve alanında uzman danışmanlarla, en etkin hukuki çözümleri sunmaktadır.

 

Karakaya Hukuk Bürosu’nun idare hukuku alanında sunduğu hizmetler şu alanlarda yoğunlaşmaktadır:

 • Vergi (Vergi İdarelerince uygulanan idari cezalar)
 • Gümrük (Gümrük İdarelerince uygulanan idari cezalar)
 • Bankacılık (BDDK ve TMSF tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Sigortacılık (SDK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Sermaye Piyasası (SPK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Enerji ve Madencilik (EPDK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Spor Faaliyetleri (TFF, TBF, TVF ve diğer kurumlar tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Sosyal Güvenlik (SGK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları (KTVKK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Kamu İhaleleri (KİK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Radyo Televizyon Uygulaması (RTÜK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Telekomünikasyon Uygulaması (TİDB tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Diğer Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarca Uygulanan İdari Cezalar