Bankacılık Hukuku

Bankacılık hukukuna ait idari ilişkiler ve bundan doğan hukuki uyuşmazlıklar, bankaların çeşitli finansman ve özel kredi uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bankaların kendi sermaye yapılarına ilişkin hukuki ihtilaflar, sürekli gelişen ve değişen bankacılık ve finans hukuku mevzuatının takibi ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiliklerin bu düzenlemelere uyumunun sağlanması konusunda gerekli hukuki desteğin sağlanması ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde her türlü izin, işlem ve bildirim konularında hukuki desteğin sağlanması noktasında Karakaya Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Bankacılık Hukuku

Bankacılık hukukuna ait idari ilişkiler ve bundan doğan hukuki uyuşmazlıklar, bankaların çeşitli finansman ve özel kredi uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bankaların kendi sermaye yapılarına ilişkin hukuki ihtilaflar, sürekli gelişen ve değişen bankacılık ve finans hukuku mevzuatının takibi ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiliklerin bu düzenlemelere uyumunun sağlanması konusunda gerekli hukuki desteğin sağlanması ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde her türlü izin, işlem ve bildirim konularında hukuki desteğin sağlanması noktasında Karakaya Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.