Çevre Ceza Hukuku

Son derece teknik bir konu olan çevre suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda ceza hukuku bilgisi ve bu alana ilişkin teknik bilimsel bilginin doğru harmanlanmaması, neticede ağır cezalar ve idari yaptırımlarla karşılaşılmasına yol açmaktadır. Bu alanda pek çok davadan edindiğimiz teknik bilgi birikimi çerçevesinde müvekkillerimize, ceza mevzuatımızda düzenlenen çevreye karşı suçlara ilişkin etkin hukuksal danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız.

Çevre Ceza Hukuku

Son derece teknik bir konu olan çevre suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda ceza hukuku bilgisi ve bu alana ilişkin teknik bilimsel bilginin doğru harmanlanmaması, neticede ağır cezalar ve idari yaptırımlarla karşılaşılmasına yol açmaktadır. Bu alanda pek çok davadan edindiğimiz teknik bilgi birikimi çerçevesinde müvekkillerimize, ceza mevzuatımızda düzenlenen çevreye karşı suçlara ilişkin etkin hukuksal danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız.