Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile bu alanda genel hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, ticari ilişkilere yönelik hukuki metinlerin hazırlanması, ticari uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve bu alanda gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi hususlarında çalışmaktayız. Özellikle ticari şirketlerin alım ve satımı, haksız rekabet, şirket yönetimi, şirket devir ve birleşmeleri, tasfiye ve sermaye piyasaları alanlarında müvekkillerimize etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile bu alanda genel hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, ticari ilişkilere yönelik hukuki metinlerin hazırlanması, ticari uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve bu alanda gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi hususlarında çalışmaktayız. Özellikle ticari şirketlerin alım ve satımı, haksız rekabet, şirket yönetimi, şirket devir ve birleşmeleri, tasfiye ve sermaye piyasaları alanlarında müvekkillerimize etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız.