Tıp Hukuku

Karakaya Hukuk Bürosu olarak tıp bilimi alanında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından aldığımız bilimsel danışmanlık çerçevesinde müvekkillerimize tıbbi müdahalelerden kaynaklanan sağlık mesleği mensuplarının idari ve cezai sorumluluğu, hasta - hekim tedavi sözleşmeleri ve bundan kaynaklanan hukuki ve cezai uyuşmazlıklar, özel sağlık kuruluşlarına yönelik idari denetimden kaynaklanan idari uyuşmazlıklar, sağlık mesleği mensuplarınca işlenebilecek suçlar, malpraktisten kaynaklanan tazminat ve ceza davaları alanlarında yaratıcı çözümlerle etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Tıp Hukuku

Karakaya Hukuk Bürosu olarak tıp bilimi alanında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından aldığımız bilimsel danışmanlık çerçevesinde müvekkillerimize tıbbi müdahalelerden kaynaklanan sağlık mesleği mensuplarının idari ve cezai sorumluluğu, hasta - hekim tedavi sözleşmeleri ve bundan kaynaklanan hukuki ve cezai uyuşmazlıklar, özel sağlık kuruluşlarına yönelik idari denetimden kaynaklanan idari uyuşmazlıklar, sağlık mesleği mensuplarınca işlenebilecek suçlar, malpraktisten kaynaklanan tazminat ve ceza davaları alanlarında yaratıcı çözümlerle etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.